item1
AKTUÁLNĚ item1 PRONÁJEM item1
LOKALITA PROJEKT ARCHITEKT GALERIE KONTAKT item1
item1

© 2010 SLUG a.s.

oc11

Na stavební parcele se původně nacházela budova s knihkupectvím, přízemní objekt herny a z větší části byla prolukou.

Nové obchodní centrum sestává ze zrekonstruované stavby s fasádou z režného zdiva a dvojice nových objemů. Hlavním záměrem bylo maximální využítí stavebního pozemeku a zároveň vytvoření trvale přístupného veřejného prostoru jako součásti centra. Proto je novostavba rozdělená na dvě dvoupodlažní hmoty, mezi kterými se nachází pasáž zakrytá skleněnou střechou. V přízemí a patře se nachází různě velké obchodní prostory, které se do ulice i pasáže otevírají velkoformátovým prosklením umožňujícím nejen pohled do interiéru, ale i řadu zajímavých průhledů skrz celé obchodní centrum.

Původní objekt knihkupectví byl stavebně upraven a napojen na novostavbu. Nad přízemím s fasádou z režného zdiva vznikla dřevěná nástavba, byl otočen sklon pultové střechy a plastová okna vyměněna za dřevěná. Nyní je tento dvoupodlažní objekt a část přízemí novostavby využíván jako atraktivní kavárna.

Materiálově a architektonicky soubor jak navazuje na historickou zástavbu (využití přírodních materiálů – dřeva, cihly a kamene), tak je i současným přínosem do širšího kontextu. Novostavba je navržená tak, aby v interiérech vynikl pohledový beton v kombinaci s dřevěnými podlahami a podvěšenými sádrokartonovými podhledy. Exteriér je řešen jednoduše a čistě.  Záměrem architekta i investora je ponechat fasády i okna bez výraznějších reklamních poutačů a polepů; dominantní by měly být proskledné plochy, díky kterým se naskýtá nerušený pohled na vystavené zboží.

INVESTOR A PRODEJCE

SLUG a. s.

 

PROJEKTANT

Ing. arch. Kamil Mrva

 

DODAVATEL STAVBY

RADEKOV s.r.o.

E B - stavební společnost, s. r. o.

 

SUBDODAVATELÉ

AL CONSTRUCT

KELCOM

SOMATI

 

TERMÍN VÝSTAVBY

Stavba dokončena.

OBCHODNÍ CENTRUM ROŽNOV p. R. item3f item3e item3d item3c item3b item3 item3b1 item3c item3b item3b1 item3f item3e item3f item3e item3d item3c item3b item3 item3b1