Pozvánka na valnou hromadu

 Představenstvo společnosti SLUG Finance a. s., IČ 27774384,
 se sídlem Jungmannova 32/25, 110 00 Praha 1 - Nové Město,
 svolává mimořádnou valnou hromadu této společnosti, která se
 uskuteční dne 23. 01. 2017 v 10:00 hodin v notářské kanceláři
 JUDr. Hany Jankovičové, notářky se sídlem Dlouhá 185/5,
 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava.

   Program:
   1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
   2. Volba orgánů valné hromady
   3. Odvolání členů představenstva společnosti
   4. Odvolání členů dozorčí rady společnosti
   5. Změna stanov - změna počtu členů představenstva, změna
       jednání za společnost, počtu členů dozorčí rady společnosti
   6. Volba člena představenstva společnosti
   7. Volba člena dozorčí rady společnosti
   8. Přijetí usnesení valné hromady
   9. Ukončení valné hromady


    Představenstvo SLUG Finance a. s.

            Pozvánka na valnou hromadu

 Představenstvo společnosti SLUG Gastro a. s., IČ 25368338,
 se sídlem Jungmannova 32/25, 110 00 Praha 1 - Nové Město,
 svolává mimořádnou valnou hromadu této společnosti, která
 se uskuteční dne 23. 01. 2017 v 9:30 hodin v notářské
 kanceláři JUDr. Hany Jankovičové, notářky se sídlem Dlouhá
 185/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava.

   Program:
   1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
   2. Volba orgánů valné hromady
   3. Odvolání členů představenstva společnosti
   4. Odvolání členů dozorčí rady společnosti
   5. Změna stanov - změna počtu členů představenstva, změna
       jednání za společnost, počtu členů dozorčí rady společnosti
   6. Volba člena představenstva společnosti
   7. Volba člena dozorčí rady společnosti
   8. Přijetí usnesení valné hromady
   9. Ukončení valné hromady


    Představenstvo SLUG Gastro a. s.


Dům za cenu bytu 
Lokalita Slezská Ostrava
hermanice2009


Obchodní centrum Rožnov pod Radhoštěm 
roznov01